David Dymmel

Biografi

David är informationssäkerhetsspecialist på PwC Cyber security med mångårig erfarenhet inom samhällssäkerhet. Han leder även PwC:s arbete inom kontinuitetshantering och krishantering. David har stor kompetens inom riskhantering genom att ha drivit implementations- och förändringsprojekt för multinationella företag och myndigheter, internationellt och nationellt. Före David anslöt sig till PwC arbetade han med risker kopplade till fredsutveckling i kris och konfliktzoner genom FN:s organ för utveckling, UNDP.  David är engagerad i samhällssäkerhetsutvecklingen bland annat som PwC:s representant vid SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen. David har en Politicies magisterexamen från Uppsala universitet och har studerat vid bland annat Institut d’Etudes Politiques i Frankrike och Harvard Law School. David är även reservofficer med majors grad.

Scroll to Top