Danny Regner

Funktionsansvarig för SoS resurssamordning under Fas 1 Covid-19
Sektorövningsledare TFÖ 2020 för hälso- och sjukvårdssektorn

Jag är en hybrid av två sjukvårdssystem. Det försvarsmedicinska och den civila hälso- och sjukvården.
Jag har varit sjukvårdsofficer i Försvarsmakten i 20 år där jag drivit fram förmåga för det militära försvaret. Samtidigt har jag grund i den civila sjukvården där jag främst arbetat som ambulanssjuksköterska i regionerna. Min kunskap och drivkraft ligger i att skapa sjukvårdsförmågor för kris och krig.

I mitt arbetsliv har jag utvecklat och implementerat utbildningar och utbildningskoncept samt ansvarat för sjukvårdsförmågor för Sveriges militära insatser globalt där jag själv tjänstgjort ett flertal gånger. Min filosofie är att förmågor i grunden skapas av människor och det därmed är människan som ska vara i fokus. Under de senaste åren vid Socialstyrelsen har mitt fokus varit att skapa förmåga för hälso- och sjukvården som del i totalförsvaret genom att samordna sektorns deltagande och förmågehöjning inför totalförsvarsövning 2020. En förmåga som ställts på prov med anledning av Covid-19 och där jag tjänstgjort som funktionsansvarig för begära stöd och resurssamordning inom myndighetens särskilda organisation.
Jag tror att det är min breda erfarenhet inom totalförsvarets olika delar och mitt nätverk av människor ur flertalet myndigheter och organisationer som gör att jag lyckas i mitt arbete att skapa förmågor, synergier och effekt i totalförsvaret.

Scroll to Top