Dan Eliasson

Biografi

Dan Eliasson är generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, sedan mars 2018, dit han kom efter drygt tre år som chef för Polismyndigheten. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Scroll to Top