Christoffer Wedebrand

Christoffer Wedebrand arbetar som analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut med fokus på civila beredskapsfrågor. Han har bland annat genomfört studier inom områdena försörjningsberedskap och psykologiskt försvar.

Scroll to Top