Christina Nordensten

Biografi

I snart 30 år har Christina arbetat med dricksvattenfrågor för Livsmedelsverkets räkning på nationell, regional och lokal nivå. Christina har under åren haft ansvaret för flera regeringsuppdrag och har varit myndighetens representant i flera nationella grupperingar under åren. Christina har fungerat som initiativtagare och projektledare för ett stort antal projekt inom risk- och sårbarhetsanalysområdet, temadagar om dricksvatten och krisberedskap, fördjupningsutbildningar, handböcker inom beredskapsområdet och krishantering och också för ett större antal storstadsövningar. 2004 bildade Christina VAKA, Nationell Vattenkatastrofgrupp, som hon fortsatt leder och utvecklar.

Scroll to Top