Christina Goede

Biografi

Christina Goede har en lång och gedigen erfarenhet inom säkerhetsområdet. Hon arbetar idag som säkerhetsexpert vid Staben på Riksgälden, statens centrala finansförvaltning. Med erfarenhet från Regeringskansliet bl.a. som säkerhetschef vid Finansdepartementet, Rikskriminalpolisens kriminalunderrättelsetjänst och cyberverksamheten vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har hon en bred bakgrund inom områdena säkerhet, kris och höjd beredskap. Rapporter som hon ansvarat för inkluderar så varierade områden som hot, risker och sårbarheter i mediebranschen, trender i informationssäkerhet som organiserad brottslighet i EU. Christina sitter i styrelsen bl.a. för Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan, FSPOS samt informationssäkerhetsorganisationen SigSecurity.

Scroll to Top