Christina Andersson

Biografi

Christina Andersson har arbetat vid myndigheten med olika informations- och kommunikationsuppdrag sedan den bildades 2009. Sedan 2012 har hennes fokus legat inom området riskkommunikation, – kommunikation om kända hot och risker och om hur man som privatperson kan agera för att minska konsekvenserna av en händelse. En del i det arbetet har varit att initiera den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan samt projektleda arbetet med broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Christina Andersson har en bakgrund som journalist och har jobbat inom området krisberedskap sedan början av 2000-talet.

Scroll to Top