Cecilie Daae

Biografi

Cecilie Daae har vært direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) siden 1. september 2015. Før det har hun jobbet som assisterende direktør i Helsedirektoratet, divisjonsdirektør for divisjon for spesialisthelsetjenester og avdelingsdirektør i avdeling for sykehustjenester på samme sted. Hun har tidligere arbeidet som administrerende overlege ved Studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Cecilie Daae har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og har i tillegg mastergrad i helseadministrasjon fra samme sted. Hun har også gjennomført Sjefskurset ved Forsvarets høyskole.

Scroll to Top