Catarina Wretman

Biografi

Catarina Wretman är divisionschef och ställföreträdande generaldirektör på Post- och telestyrelsen (PTS) med ansvar för frågor som säkra kommunikationer, strategisk frekvenshantering, beredskap och totalförsvar. Catarina är civilingenjör från KTH med gedigen erfarenhet av telekommunikation/kommunikation och statlig verksamhet. Under sina år på PTS har hon haft flera chefspositioner och bland annat varit divisionschef med ansvar för myndighetens reglerings- och tillsynsarbete för sektorn elektronisk kommunikation samt chef för spektrumavdelningen och frekvensavdelningen. Under perioden mars 2016–februari 2017 var Catarina vikarierande generaldirektör.

Scroll to Top