Camilla Eriksson

Biografi

Camilla Eriksson är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Camillas forskningsintressen rör hur staten styr och organiserar verksamheter i syfte att höja samhällets beredskap för stora samhällsstörningar, särskilt vad gäller försörjningsberedskap för livsmedel och energi. Frågor som vilka idéer och målsättningar som driver framväxten av specifika lösningar på försörjningsproblem samt hur nya problem och lösningar föds ur förändrade säkerhetspolitiska utmaningar och samhällsutvecklingen i stort står i fokus för hennes forskning.

Camilla Eriksson är filosofie doktor i landsbygdsutveckling från SLU (2013) samt filosofie magister i geografi från Stockholms universitet (2007). Hon har tidigare arbetat som forskare vid SLU samt Uppsala universitet.

Scroll to Top