Camilla Asp

Biografi

Camilla Asp, arbetar sedan några år tillbaka med frågor runt Sveriges återupptagna uppbyggnad av totalförsvaret där MSB har en central roll. Som ansvarig chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, anlitas Camilla Asp frekvent av bland annat kommuner, myndigheter, privata företag, frivilligorganisationer och branschorganisationer för att berätta om detta arbete.

Scroll to Top