Bo Richard Lundgren

Biografi

Bo Richard Lundgren har en lång yrkeserfarenhet av militärt och civilt försvar. Han har varit anställd vid Försvarsmakten som analytiker på Högkvarteret och också arbetat på Arméstabens FN-avdelning som detaljchef. På civil sida har han innehaft flera chefspositioner bl.a. på Överstyrelsen för civil beredskap och Krisberedskapsmyndigheten. Han var före pensioneringen i åtta år Chef för Institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan.

Bo Richard är jur. kand. och reservofficer i Pansartrupperna. Han valdes in i Kungl. Krigsvetenskapsakademien år 1995. Han deltar aktivt i försvarsdebatten med artiklar och med blogginlägg på akademiens hemsida.

Scroll to Top