Björn Skoglund

Biografi

Björn har en lång karriär inom SOS Alarm. Sedan 1988 har han bland annat hunnit med att vara chef för 112 på SOS-centralen i Stockholm, startat upp SOS Alarms Krisberedskapsfunktion och varit dess första chef samt varit tjänsteägare för 112 och Krisberedskap. Björn tjänstgör även som en av SOS Alarms tjänstemän i beredskap och har i den rollen hanterat händelser som attentatet på Drottninggatan. Som tjänsteutvecklare arbetar han med att ta fram tjänster för ett tryggare samhälle och har ansvaret för tjänster som det nationella informationsnumret vid allvarliga olyckor och kriser, 113 13, och för SOS Alarms arbete med VMA.

Scroll to Top