Bengt Sandström

Biografi

Försvarsutbildarna utbildar för din och samhällets säkerhet. Rekryterar och utbildar bland annat inom kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen, sjukvård och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig.

Inom Försvarsutbildarna har vi sedan många år på uppdrag bidragit till förstärkningsresurser inom områdena kriskommunikation, CBRN, miljö- hälsa samt regionala resursgrupper till länsstyrelserna i två av kärnkraftslänen. Vi har för närvarande ca 330 personer med avtal för myndigheter som frivilliga förstärkningsresurser. Vi genomför även kombattantutbildningar för Tullverket och Försvarsmakten. Under 2020 kommer vi börja utbilda civila skyddsvakter samt förstärkningsresurser för släckning av skogsbränder. Utöver de civila avtalen har Försvarsutbildarna ca 1 200 avtal för Hemvärnets behov.

Scroll to Top