Magnus Dyberg-Ek

Magnus har arbetat med beredskapsfrågor i olika roller sedan slutet av 1990-talet på regional nivå och vid myndigheter som Energimyndigheten, Krisberedskapsmyndigheten och MSB. Återkommande teman i arbetet har varit utvecklings- och inriktningsfrågor men också frågor som rör sig mellan militärt och civilt försvar.

Scroll to Top