Anneli Bergholm Söder

Biografi

Anneli Bergholm Söder är chef för MSB:s operativa avdelning och leder MSB:s operativa arbete under nationella och internationella kriser som skogbränderna 2018, terrorhändelsen i Stockholm, flyktingsituationen 2015 och ebolautbrottet 2014.

Anneli Bergholm Söder har tidigare arbetat som chef för krishanteringsenheten på Krisberedskapsmyndigheten. Vidare har Anneli en lång bakgrund som chef inom Polisen som bl.a. enhetschef för Rikspolisstyrelsen polisavdelning och ställföreträdande avdelningschef vid operativa avdelningen vid Polismyndigheten i Stockholms län.

MSB är navet för Sveriges samlade hantering av samhällsstörningar. Myndighetens operativa uppdrag handlar om att stärka den nationella beredskapen, driva aktörernas gemensamma hantering av en kris och förstärka aktörerna med kompetens och materiel.

 

 

Scroll to Top