Anna Torndahl

Anna Torndahl är samordnare inom krisberedskap hos Försvarsutbildarna. Hon har lång erfarenhet inom krisberedskap och civilt försvar från bl a MSB, luftfarten och Försvarsmakten. Under 2020 upprättade och drev Anna den samordningsfunktion som var till stöd för myndigheter och regioner för att de skulle kunna få förstärkningsresurser förmedlade utifrån sina behov under pandemin. Anna har även varit med och byggt upp de frivilliga förstärkningsresurser som finns hos Försvarsutbildarna inom t ex kriskommunikation, civil skyddsvakt och Räddning- och röjningsstyrkor.

Scroll to Top