Anna Teljfors

Anna Teljfors har sedan 2008 utvecklat MSB:s kanaler, bland annat Krisinformation.se, Krisberedskapsveckan, broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”, MSB:s podcast och filmserien ”Rädd eller beredd?” Arbetar med uppföljning av flera forskningsprojekt som rör privatpersoner, prepping och beteenden.

Scroll to Top