Anna Johansson

Universitetslektor som forskar om krisberedskap, krishantering och säkerhetsarbete i offentlig sektor, utvärdering av offentlig verksamhet och tvärsektoriell samverkan samt undervisar i statsvetenskap och är kursansvarig för en kurs i utvärdering. Chef för avdelningen ekonomi och statsvetenskap.

Scroll to Top