Anna Johnsson

Anna Johnsson har arbetat med arbetsmiljöfrågor inom kollektivtrafiken i många år. Hon har en bakgrund som arbetsmiljö- och hälsostrateg på SJ. Sedan fem år tillbaka arbetar hon som arbetsmiljöchef på Arriva, en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken. Bolaget kör alla trafikslag.

− För mig är kollektivtrafiken en oerhört viktig samhällstjänst. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi alla kan ta oss till våra arbeten och våra fritidsaktiviteter på ett tryggt, säkert och miljömässigt hållbart sätt.
Genom åren har Anna Johnsson deltagit i flera EU-projekt som rör hot och våld från tredje man. Hon har även arbetat med frågor som rör psykisk hälsa inom spårtrafiken. För närvarande är hon bland annat engagerad i Arrivas systematiska arbetsmiljöarbete och driver ett framgångsrikt ergonomiprojekt med fokus på rörlighet och fysisk träning.

− Syftet är att göra våra medarbetare uppmärksamma på hur de ska hantera sitt dagliga jobb för att undvika skador. Vi ser ett konkret resultat av rörlighetsträningen och det är en minskning av antalet sjukskrivningar. Våra medarbetare mår helt enkelt mycket bättre av att röra på sig!

Fakta om Arriva Sverige
Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar Arriva Sverige moderna transportlösningar där säkerheten alltid kommer i första hand. Arriva Sverige är en del i Arrivkoncernen som i sin tur ägs av Deutsche Bahn, ett av världens ledande passagerare- och logistikföretag med totalt 291 000 medarbetare i 130 länder.

 

Scroll to Top