Anna Johansson

Biografi

Anna Johansson, har erfarenhet från att arbetat som tjänsteperson på kommunal och statlig nivå där hon har drivit såväl verksamhetsutvecklingsprojekt och regeringsuppdrag b.la. om individens behov i kris och stärkt krisberedskap efter skogsbranden i Västmanland. Anna har drivit kurser om utvärdering och policyimplementering på folkhälsovetenskapliga och statsvetenskapliga universitetsprogram. År 2018 genomförde hon på uppdrag av MSB en studie om hur olika typer av kriser i Norden och England utvärderas. Hon är just nu expert i MSB framtagande av en vägledning för kommunernas utvärdering av inträffade händelser.

Scroll to Top