Anna Halldén

Biografi

Anna Halldén arbetar på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vinnova bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga för hållbar tillväxt. Anna arbetar med att främja svenska aktörers deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation. Hon är Nationell kontaktperson för bl.a. säkerhetsforskningsprogrammet i Horisont 2020. Anna har tidigare arbetat med forskningsfinansiering på MSB.

Scroll to Top