Anette Novak

Biografi

Anette Novak är direktör för Statens medieråd, den myndighet som koordinerar Sveriges insatser för stärkt medie- och informationskunnighet. Dessförinnan, åren 2013-2018 var hon vd för it- och designforskningsinstitutet RISE Interactive. Parallellt utnämndes Anette 2015 till regeringens särskilda medieutredare med fokus på att utveckla framtidens mediepolitiska verktyg.
Anette har en gedigen bakgrund från ledande funktioner i medieindustrin. Hon har bl. a varit ledamot av följande styrelser: Tidningsutgivarna, Sveriges Radio, Schibsteds ägarstiftelse Tinius och World Editors Forum. Mellan åren 2012 och 2018 var hon vice ordförande för medieinstitutet Fojo.

Såväl som publicist och som fristående konsult har Anette fokuserat på digitaliseringens risker och möjligheter, i frågor som rör allt från innovation management till data och integritet – med referensuppdrag för såväl stora nordiska koncerner som små, oberoende medieföretag i repressiva miljöer i Asien och Afrika.

Under arbetet med Medieutredningen kom Anette att intressera sig informationspåverkan och hon arbetade 2017-2018 aktivt med ett flertal projekt i syfte att stärka svensk motståndskraft mot desinformation och propaganda, bland annat i samarbete med några av Sveriges största medlemsorganisationer.

Foto: Anna-Lena Ahlström

Scroll to Top