Anders Strindberg

Biografi

Anders Strindberg är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) med särskilt fokus på våldsbejakande extremism och terrorism. Han undervisar även om asymmetriska hot vid Naval Postgraduate School, Center for Homeland Defense and Security i Monterey, Kalifornien.

Scroll to Top