Anders Palmgren

Anders är chef för det Högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Han är arméofficer som doktorerat vid Finska försvarshögskolan. Främsta forskningsintresset är strategi och militärt tänkande. Han är huvudförfattare till Sveriges Militärstrategiska doktrin (MSD16). Anders är gift med Anette. De bor i Strängnäs och har två barn tillsammans.

Scroll to Top