Anders Forsberg

Anders Forsberg är sakkunnig inom krisberedskap på Svenska Röda Korset. Han har mångårig erfarenhet inom krisberedskap och civilt försvar, såväl från offentlig sektor som inom näringslivet och civilsamhället. Anders ansvarar för Svenska Röda Korsets strategiska arbete inom krisberedskapsområdet.

Scroll to Top