Anders Drottja

Biografi

Anders är uppvuxen på en bondgård och utbildad på jordbruksgymnasium under 80-talet. Därefter praktiskt jordbruksarbete på olika gårdar i ungefär femton år. Efter högskolestudier till Lantmästare jobbade han på en länsstyrelse under några år. Sedan 2007 arbete på LRF, först regionalt i Örebro, Sörmland och Östergötland men sen 2012 på huvudkontoret med ansvar för bl.a. krisberedskapsfrågor. Målet med arbetet är att LRFs medlemmar ska komma ur en krishändelse, oavsett vilken, med minsta möjliga påverkan på deras verksamhet. Just nu är det fokus på afrikansk svinpest, både att förebygga ett utbrott och planering för att kunna hantera ett utbrott.

Scroll to Top