Anders Brännström

Biografi

Anders har cirka 40 års erfarenhet från Försvarsmakten, de senaste decennierna som chef i olika nivåer.

Hans specialområden är ledarskap, krishantering, krisberedskap och totalförsvar.

Under marskravallerna i Kosovo 2004 ledde han en av de fyra multinationella brigaderna i området. Som Ställföreträdande Insatschef och Ledningssystemchef arbetade Anders med krishantering och krisberedskap, bland annat i samarbete med MSB, främst avseende Försvarsmaktens stöd till samhället. Som Arméinspektör ledde han Arméns operationer och som Arméchef svarade han för utvecklingen av arméförbanden. Under arbetet med den multinationella övningen Viking 18, där han var projektledare och övningsledare, samarbetade han med många olika organisationer, i Sverige främst med Folke Bernadotteakademien, kring övning i krishantering.

Scroll to Top