Alexandra Grundel

Biografi

Arbetar på MSB sedan 2012 och har bland annat arbetat med riskanalys för kommunal räddningstjänst, risk- och sårbarhetsanalyser, samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering. Har sedan 2013 varit med och utvecklat områdena samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering, dels genom att ha deltagit i framtagandet av Handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet och standarden SS22304:2014 Samhällssäkerhet — Ledningssystem för kontinuitet — Vägledning till SS-EN ISO 22301 men också genom det utvecklingsprojekt för kontinuitetshantering som MSB har bedrivit sedan hösten 2017.  Projektet har syftat till att ta fram ett behovsanpassat stöd för arbetet.