Alexandra Grundel

Biografi

Arbetar på MSB sedan 2012 och har bland annat arbetat med riskanalys för kommunal räddningstjänst, risk- och sårbarhetsanalyser, samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering. Har sedan 2013 varit med och utvecklat områdena samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering, dels genom att ha deltagit i framtagandet av Handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet och standarden SS22304:2014 Samhällssäkerhet — Ledningssystem för kontinuitet — Vägledning till SS-EN ISO 22301 men också genom det utvecklingsprojekt för kontinuitetshantering som MSB har bedrivit sedan hösten 2017.  Projektet har syftat till att ta fram ett behovsanpassat stöd för arbetet.

Scroll to Top