Alexander Jarl

Biografi

Alexander Jarl har som innovationsansvarig vid 4C Strategies lett arbetet med att utveckla det militära övningsverktyget Exonaut till att bli ett världsunikt digitalt insatsledningsstöd för beslutsunderlag och lägesbildsdelning i realtid. Detta har gjorts i nära samarbete med företag, myndigheter, försvarsmakter och räddningstjänster i Sverige och Europa, och har inneburit att flera samhällskritiska funktioner kunnat digitalisera och effektivisera sina arbetsmetoder. Alexander var innan 4C på utrikesdepartementet och försvarsmakten. Han har en master i freds- och konfliktforskning från Uppsala universitet.

Scroll to Top