Åke Holmgren

Åke Holmgren, chef för avdelningen Cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB

Åke Holmgren är sedan 2018 chef för avdelningen Cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.
Tidigare har han bland annat både doktorerat och forskat på KTH, samt arbetat på FOI och SEMA med skydd av kritisk infrastruktur och industriella kontrollsystem.

Scroll to Top