Svenska Skyttesportförbundet

This post is also available in: English (Engelska)

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är riksorganisation för de föreningar som utövar det internationella skyttet med gevär, pistol, lerduva och viltmål. Förbundets föreningar har även en omfattande nationell verksamhet i det nationella skyttet med gevär. Förbundet har ca 100 000 medlemmar i drygt 1 000 föreningar fördelade över hela landet.
SvSF har som frivillig försvarsorganisation i uppdrag att utbilda Skytteinstruktörer för Hemvärnet och Försvarsmakten. Instruktörsutbildningen ger instruktörerna utbildning på AK4 och omsätter SvSF:s ordinarie skjututbildning “att träffa där man siktar” till försvarsmaktens grundläggande skjututbildning. Utbildningen syftar mot att skytten ska ha förmåga att göra egenkontroll och själv utveckla sitt skytte. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Försvarsmakten och där Frivilliga Skytterörelsen – nu Svenska Skyttesportförbundet – har varit delaktig i framtagandet av nytt Skjutreglemente för Försvarsmakten.
SvSF har i dagsläget utbildat Riksinstruktörer som i sin tur har utbildat Skytteinstruktörer. Dessa instruktörer har använts av olika Utbildningsgrupper som stöd vid ordinarie skjututbildning. Ett fåtal instruktörer har varit försvarsmakten behjälpliga vid instruktörsutbildning avseende PSG 90 och AK5 C.
Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top