Svenska Lottakåren

This post is also available in: English (Engelska)

Svenska Lottakåren (SLK), utbildar stabsassistenter och registratorer som stöd till samhällets krisberedskap och det civila försvaret. Det är personer som är bra på att organisera och strukturera. De är en förstärkningsresurs för myndighetens verksamhet i kris och höjd beredskap men också i vardagen. Som ytterligare stöd utbildar vi allmänheten i hemberedskap och i att stärka sig själv att vilja och kunna påverka säkerheten och tryggheten i sitt eget lokalområde.
Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top