Svenska Blå Stjärnan

This post is also available in: English (Engelska)

Svenska Blå Stjärnan (SBS), har samhällets uppdrag att ta hand om djur vid kriser, katastrofer, utbrott av djursmitta eller andra händelser som kan drabba djur. SBS medlemmar utbildas så att de kan rycka ut vid oförutsedda händelser och kriser i samhället. SBS ansvarsom¬råden är djurskötsel och smittskydd. Vi utbildar medlemmar för uppdrag främst till Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Försvarsmakten. Sedan ett par år tillbaka har SBS även ett uppdrag att stärka hushållens krisberedskap.
Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top