Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Om oss

This post is also available in: English (Engelska)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Vår roll är att stödja och driva på, genom att sprida kunskap och stötta samverkan, finansiera utveckling och inom vissa områden utfärda föreskrifter eller utöva tillsyn.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top