Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

This post is also available in: English (Engelska)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Vår roll är att stödja och driva på, genom att sprida kunskap och stötta samverkan, finansiera utveckling och inom vissa områden utfärda föreskrifter eller utöva tillsyn.
De frågor MSB jobbar särskilt mycket med är räddningstjänst, olycksförebyggande arbete, krisberedskap, civilt försvar, cybersäkerhet och säkra kommunikationer. MSB har beredskap dygnet runt, året runt för att kunna hjälpa till om något händer här hemma eller ute i världen, och ansvarar för Sveriges it-incidentberedskap.
Kommunikation är viktigt, därför har vi flera webbplatser där man kan läsa mer: krisinformation.se som informerar om olyckor när de händer, dinsäkerhet.se som ger tips om säkerhet och informationssäkerhet.se som är ett stöd för systematiskt arbete med informationssäkerhet i organisationer.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top