link22 – Vi skapar trygghet så att ni kan skapa värde!

This post is also available in: English (Engelska)

link22 levererar IT-system till offentliga aktörer med högsta krav på säkerhet och funktionalitet. Våra kunder vill, precis som alla andra, kommunicera effektivt och säkert, både internt och externt. Kunderna vill ibland vara uppkopplade mot omvärlden utan att omvärlden är uppkopplade mot dem. De måste alltid kunna motstå sofistikerade cyberattacker. De måste även följa lagkrav gällande säkerhet för rikets skull och lagkrav gällande personuppgiftsintegritet för individernas skull. Vi har sedan starten hjälpt kunder som sitter med svåra och delikata problem.

På senare år har vi omsatt våra kunskaper från dessa fall med mycket höga krav och skapat produkter och lösningar som möter ett bredare segment. Vi levererar nu IT-system och fristående produkter till myndigheter, kommuner och privat sektor.

T.ex. laptops som stödjer distansarbete utan att kompromissa med säkerhet. Eller hela system med server, lagring, intranät, arbetsstationer till anställda, mjukvara med mera.

Klicka på produktsidorna nedan för att få en tydligare bild av det vi levererar och vilka typer av kunder vi har.

Markerad produkt

Kontakta oss

Scroll to Top