Frivilliga Radioorganisationen

This post is also available in: English (Engelska)

FRO har frivilliga förstärkningsresurser inom samband, ledningsstöd och cybersäkerhet för användning under kris och krig. Resurserna organiseras i sambandsenheter som består av sambandsledare, operatörer och sakkunniga. Personalen utbildas på uppdrag av MSB. Utöver uppdragen i det civila Totalförsvaret har FRO ansvar för sambandspersonal till hemvärnets bataljoner. FRO har även en omfattande verksamhet för ungdomar – Signalungdom. FRO har 2 500 medlemmar och finns i 23 förbund över hela landet.
Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top