Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS)

This post is also available in: English (Engelska)

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) är ett nätverk för de 18 frivilliga försvarsorganisationerna. Inom FOS sker samverkan, gemensamma utbildningsinsatser och andra gemensamma. FOS samordnar även till viss del extern information om frivillig försvarsverksamhet. Se respektive frivillig försvarsorganisations beskrivning om dess verksamhet.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top