Försvarsutbildarna

This post is also available in: English (Engelska)

Försvarsutbildarna, vi utbildar för din och samhällets säkerhet. För att förstärka myndigheter och länsstyrelser rekryterar och utbildar vi kommunikatörer, CBRN-personal som hanterar farliga ämnen, hälsoskyddspersonal, förstärkningsresurser vid kärntekniska olyckor, skyddsvakter och personal till räddnings- och röjningsstyrkor.
För Försvarsmakten ansvarar vi även för rekrytering och utbildning av sjukvårdare, CBRN-personal, pionjärer, fältkock, informationsbefäl och fältartister.
Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top