FOI

Om oss

This post is also available in: English (Engelska)

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra kunder finns inom Försvaret och andra myndigheter samt bland kommuner och företag. Vi arbetar bland annat med säkerhetspolitik, undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top