CoSafe Technology

This post is also available in: English (Engelska)

CoSafe Technology har i samråd med försäkringsbolag, polis, företag, kommuner, myndigheter och experter inom säkerhet, skolsäkerhet, IT, kommunikation och krishantering utvecklat smarta och krypterade kommunikationsplattformar som enkelt nås via en app på mobila enheter eller via en webbläsare på datorer. När behovet är som störst, tid är en bristvara och information måste ut till många på en gång skapar CoSafe plattformar struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda finns.

Markerad produkt

Nyheter

Kontakta oss

Scroll to Top