Civilförsvarsförbundet

This post is also available in: English (Engelska)

Sveriges Civilförsvarsförbund
Civilförsvarsförbundet (SCF) rekryterar och utbildar personer till Frivilliga Resursgrupper
(FRG) som stöd för kommunen, en förstärkningsresurs i utsatta lägen. FRG hjälper till med evakueringar, informationsspridning, samverkan och ledning, praktiska uppgifter, till exempel hantering av nödvatten och reservkraft, administration, första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade. Frivilliga resursgrupper finns förnärvarande i 155 kommuner runtom i landet. Sveriges civilförsvarsförbund har 190 instruktörer som utbildar kostnadsfritt i hemberedskap för allmänheten. Vidare kan man engagera sig i våra akutgrupper som tar uppdrag vid bland annat idrottsevenemang eller tävlingar. Besök gärna vår hemsida nedan!

Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top