Anolytech Norden AB

This post is also available in: English (Engelska)

Försörjningsberedskap på egna villkor!
Svensktillverkad desinfektionsteknik med Anolyt-pH som kan användas för att säkerställa bakteriefritt dricksvatten, hand- och ytdesinficering, desinficering via dimning och för att producera på plats. En hållbar cirkulär process och ett miljövänligt alternativ som säkerställer egen försörjning och minimerar risker, tar bort emballage, transporter och farligt avfall.

Vi är en svensk maskintillverkare med fokus på hållbarhet och innovation. Vårt system används idag inom olika branscher där Anolyt-pH är en väldokumenterad desinfektionslösning som verkar effektivt mot virus, bakterier, mögel, svampar och sporer. Anolytech har sedan 2005 utvecklat och tagit fram en svensk desinfektionsteknik för bakteriefritt vatten samt hand- och ytdesinfektion som är enkel, effektiv och miljövänlig.
Anolytech är registrerad på artikel 95-listan (biocidförordningen) i produkttyperna 1-5, Mänsklig hygien, Ytdesinficering, Veterinärhygien, Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder samt Behandling av dricksvatten. Produkten uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel i enlighet med EN 13624, EN 13623, EN 13610, EN 17272, EN 14476 och EN 13727.

Vår teknik har utvecklats och optimerats under mer än 15 år och genom åren har vi samlat på oss många viktiga erfarenheter om desinfektion och desinficering av dricksvatten. Alla våra komponenter håller absolut högsta klass och idag har vi en teknik med hög driftsäkerhet och effektiv övervakning.

Markerad produkt

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top