2Secure

Om oss

This post is also available in: English (Engelska)

2Secure arbetar för att minska risk och bygga trygghet. Vi erbjuder en helhetslösning för företag, privatpersoner och organisationer inom säkerhetsrådgivning. Med unik kompetens och nära kundrelationer skapar vi en tryggare vardag för företag och privatpersoner, genom att utveckla och leverera skräddarsydda trygghets- och säkerhetslösningar. Med ledorden Handlingskraftiga, Kompetenta och Pålitliga har 2Secure byggts till att bli ett av Sveriges största privata säkerhetsföretag.

En ständig utveckling och samverkan med kunder och myndigheter är en förutsättning för att möta marknadens behov och för att följa de kriminellas framfart. 2Secures medarbetare kommer främst från Polisen, Försvarsmakten, näringslivet och IT-säkerhetsbranschen och har mångåriga specialisterfarenheter bakom sig.

2Secure grundades 2006 med målsättningen att skapa ett högkvalitativt säkerhetsföretag med kompetens att möta den allt mer sofistikerade brottsligheten i samhället. Tjänsterna erbjuds både till privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer med målet att skapa ett tryggare samhälle. Företaget grundades av sex personer som närmast kom från Nationella Insatsstyrkan vid Polisen.

Idag har 2Secure en unik bredd av tjänster inom risk och säkerhet. Vi arbetar genom hela spektrumet av tjänster från utbildningar, systematiskt säkerhetsarbete, riskbedömningar, bakgrundskontroller till att hantera incidenter, kriser och större event. Vi hanterar olika former av incidenter såsom brott mot person, ekonomisk brottslighet, mutor och korruption, IT-relaterad brottslighet samt stöd vid större kriser och olyckor. Likaså hanterar vi löpande arbete med systematiskt säkerhetsarbete. I redan befintliga processer bedömer 2Secure säkerhetsrisker, föreslår skyddsåtgärder och biträder vid implementering av säkerhetshöjande åtgärder.

2Secure arbetar även med säkerhet för privatpersoner och familjer genom analys och bedömning av det aktuella säkerhetsläget. Därefter sker löpande uppföljning av familjens säkerhetssituation, kontinuerliga utbildningsinsatser samt omedelbart stöd vid säkerhetsrelaterade incidenter.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top