Activity type: Sal M4

Innovation för en mer effektiv räddningstjänst

Den kommunala räddningstjänstens förmåga prövas ständigt. För att stärka denna förmåga krävs kontinuerlig utveckling av nya verktyg, utbildning och övning. En behovsdriven innovation för att utveckla räddningstjänsten kan bidra till nya tekniska lösningar och ökad förmåga att möta nya och gamla hot.

Efter stormen – konsekvenser för ett helt samhälle

Krisen omfattar oftast mycket mer än det som syns med blotta ögat. Genom att förstå hur hela samhället påverkas tiden tillbaka till det normala förkortas och för människorna som drabbats snart åter bli vardag. På vilket sätt kan kontinuitetshantering bidra till att förebygga och minska effekterna av en samhällsstyrnings?

Hotet mot Sverige

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats och intresset för både Sveriges närområde och Försvarsmakten har ökat. Cyberspionage och främmande underrättelseverksamhet är exempel på företeelser som blir allt vanligare. Vad innebär de och hur påverkas Sverige och Försvarsmakten? Om detta berättar Linda Sundbom och Jan Kinnander från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Ett modernt totalförsvar

Totalförsvarets organisation och uppgift är stor och komplex. Sedan att arbetet med totalförsvarsplanering återupptogs 2015 har flera viktiga avstämningspunkter nåtts och allt fler aktörer engageras.

Säkra system

I offentliga verksamheter har flera exempel uppdagats där den digitala säkerheten för samhällsviktig information brustit. Att upphandla säkra digitala tjänster är ofta komplext och enskilda leverantörers trovärdighet och avsikter är också föremål för kritisk internationell och nationell debatt. Om inte de negativa exemplen ska upprepas behöver medvetenheten och kunskapen om gällande lagstiftning öka.

Att omvandla erfarenhet till förmåga

I spåren efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 har ett omfattande erfarenhetsarbete tagit vid för att stärka förmågan inför nästa stora skogsbrand. Formerna för samverkan och ledning utvecklas och resurser prioriteras, avtalas och samövas. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen fortsatt säkerställer att krisberedskapen är generisk och förbereder oss inför såväl det kända som …

Att omvandla erfarenhet till förmåga Läs mer »

Scroll to Top