Activity type: Sal M2

En robust och tillgänglig sjukvård

En väl fungerande hälso- och sjukvård är en av samhällets grundläggande uppgifter. Hur ser förutsättningarna ut idag för sjukvården att hantera mer allvarliga kriser och vilka åtgärder krävs för att möta totalförsvarets krav?

Krisberedskap – allas ansvar

Krisberedskapsveckan och broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” har fått stort genomslag. Begrepp som hemberedskap och prepping har blivit trendigt och på tv visas serien ”Nedsläckt land” om hur individer kan klara sig i ett samhälle utan el.

Alarmism eller stundens allvar

Den ryska annekteringen av Krim blev beviset på att den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde i snabb takt försämrats det senaste decenniet. Det har nu gått fyra år sedan regeringen 2015 fattade beslutet om att Sverige skulle återuppta totalförsvarsplanering. Det är en omfattande utmaning för samhället och kräver rätt prioriteringar och hög medvetenhet.

Narrativet Sverige

Bakom alarmerande nyhetsrubriker och höga toner i samhällsdebatten finns ett samhälle som var dag arbetar för att förebygga och hantera en allt mer publik organiserad brottslighet. Bilden av Sverige i utlandet.

Försörjningskedjornas svagaste länk

Det moderna samhället är och blir allt mer beroende av att försörjningskedjorna av grundläggande varor som energi, livsmedel och  läkemedel fungerar. Beroenden är djupt sammanlänkade och för att klara försörjningen också i kris och krig krävs inte sällan åtgärder som går utanför det vardagliga.

Risker vid ett förändrat klimat

De senaste årens omfattande skogsbränder, torka och svåra stormar har prövat samhället. Varnande forskning visar återkommande nya illavarslande väderrekord. I takt med ett allt mer förändrat klimat kommer de väderrelaterade kriserna att öka i antal och i omfattning.

Scroll to Top