Konferensprogram

Detta är ett preliminärt konferensprogram utan exakta tider som kan komma att ändras. Talare kommer även att uppdateras succesivt.

Sortera resultat  
10 resultat
Jordglob med symboler

En samlad kommunikation i kris

De myndighetsgemensamma presskonferenserna har genomgående den svenska hanteringen av pandemin varit kanalen för nyheter, råd och riktlinjer kommunicerats till media och den bredare allmänheten. Tillgänglighet,

Läs mer »
Jordglob med symboler

Ett stärkt säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar i grunden om skyddet av information och verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet. Verksamheten omfattar risk-och sårbarhetsanalys såväl som förebyggande arbete hos både

Läs mer »
Jordglob med symboler

Frivilliga resurser i kris

När ett samhälle utsätts för omfattande påfrestning utgör enskilda individers engagemang ett väsentligt bidrag till offentliga aktörers resurser och förmåga. I kris behöver myndigheters resurser

Läs mer »
Jordglob med symboler

I krisens spår

När ett samhälle drabbas av en kris får den inte sällan konsekvenser utöver direkta skador eller effekter. Samhällsviktig infrastruktur och verksamhet är uppbyggt av komplexa

Läs mer »
Jordglob med symboler

Sverige i kris

När pandemin sköljde över världen under 2020 var Sverige ett av de länder i världen som drabbades tidigt. Viruset spreds osynligt genom befolkningen och sökte

Läs mer »
Jordglob med symboler

Vardag i kris

Även i svåra prövningar och i kris måste grundläggande samhällsuppdrag fortsatt fungera. Kraven på den kommunala organisationen har varit och är fortsatt hög till följd

Läs mer »
Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Scroll to Top