Activity type: Sal M8

Erfarenheter från Övning Havsörn

Erfarenheterna från landets största beredskapsövning för kärnkraft är många. Utan att föregå utvärderingsresultaten kommer huvudpersonerna från den centrala övningsledningen bjuda på några högst personliga reflektioner kopplat till samhällets krisberedskap baserat på iakttagelser under övningen. -Kanske är det inte de punkter man tänker på vid en första anblick. Dessutom kommer de båda talarna prata en del …

Erfarenheter från Övning Havsörn Läs mer »

Att möta informationspåverkan

I arbetet inför riksdagsvalet 2018 tog MSB i samarbete med Lund universitet initiativ till att sammanställa aktuell forskning om hur en organisation effektivt kan möta informationspåverkan. Slutsatserna presenterades i en rapport samt en handbok för kommunikatörer med fokus på medvetenhet, förmåga att identifiera påverkan samt att möta den samma. Det psykologiska försvaret har varit omdiskuterat …

Att möta informationspåverkan Läs mer »

Kommunal förmåga till civilt försvar

Enligt överenskommelsen mellan SKL och MSB om civilt försvar för perioden 2018-2020 har kommuner och regioner uppgift att påbörja arbetet med civilt försvar.

Nyckeln till frivilliga

Frivilliga visar återkommande att den avgörande resurs som de kan utgöra vid kriser – såväl vid mindre eftersök av saknade till mer omfattande och över tid krävande arbeten vid stora naturolyckor. För att få en väl fungerande samverkan mellan det offentliga och de frivilliga krävs att det finns väl upparbetade former för hur arbetet ska …

Nyckeln till frivilliga Läs mer »

Säkerhetsskydd i praktiken

Den nya säkerhetskyddslagen trädde i kraft 1 april 2019 och med den följer skärpta krav på hur frågor som hanterar Sveriges säkerhet ska hanteras. Lagstiftningen handlar om hur samhällets olika aktörer ska förebygga och skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioner, sabotage och terroristbrott.

Scroll to Top