Activity type: Sal M7

När betalsystemen fallerar

I det digitaliserade samhället har tillgången till och nyttjandet av kontanter blivit allt mer omodernt. Säkerheten för den enskilda näringsinnehavaren ökar när kontanthanteringen minskar. Samtidigt blir det enklare för kunden när digitala tjänster löser allt fler av vardagens behov. I ett samhälle under svår påfrestning riskerar bristen på kontanter i vardagen att bli ett stort …

När betalsystemen fallerar Läs mer »

Robusta kommunikationer i hela hotskalan

Att framgångsrikt nå och kommunicera med drabbade under en kris kan vara helt avgörande för hur såväl krisen kan hanteras som hur dialogen med de drabbade förs.

Att förebygga extremism lokalt

De bakomliggande faktorerna till varför extremistiska miljöer slår rot kan skilja sig mycket. För att lyckas motverka radikalisering och öka den lokala motståndskraften krävs att samhällets hela bredd engageras i arbetet.

Pågående dödligt våld i offentlig miljö

För att försvåra våldsattentat och skärpa säkerheten på offentliga platser kan såväl fysiska hinder som tekniska lösningar vara bra verktyg. För att effektivt skärpa säkerheten krävs dessutom en ökad kunskap och dialog mellan ansvariga aktörer.

Digitala miljöer och möjlig påverkan

Den digitala miljön är ett allt viktigare forum för kommunikation mellan människor och för aktörer som vill påverka dem. Genom att förstå hur den digitala miljön fungerar kan spridning av våldsbejakande extremism, icke-demokratisk påverkan och statspropaganda identifieras och mötas.

Upprustning, gråzon och nya arenor

I en allt mer ansträngd säkerhetspolitisk utveckling i närområdet riskerar samhällets motståndskraft att över tid behöva möta en motståndare som medvetet i gråzonen utsätter samhället för återkommande prövningar.

Scroll to Top