”Vi har tagit helhetsgreppet! Eller?”

På lokal nivå ser många kommuner ett behov av att ta ett helhetsgrepp på trygghet och säkerhet – ibland också med andra frågor inkluderade. Här presenteras ett par olika sätt att ta ett brett grepp om frågorna. Vilka är fördelarna, och hur ser de svåraste utmaningarna ut?

Scroll to Top