Vardag i kris

Under pandemin har samhället prövats i hela sin bredd. I den årslånga hanteringen av pandemin
har vid sidan av sjukvårdens svåra prövning också andra delar av samhället varit bärande för att
vardagen ska fortsätta. Flera av dessa har inte alltid varit del av diskussionen om samhällets
krisberedskapsförmåga. I krisen tvingas samhället till att se nya lösningar och hitta kontinuitet
även i en vardag i kris.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– På vilket sätt har pandemin påverkat samhällets syn på kontinuitetshantering och
krisberedskap?
– Hur har aktörer med grundläggande samhällsuppdrag hanterat krisen och har ansvariga
krishanterande aktörer givit tillräckligt stöd?
– På vilket sätt har aktörer med viktiga samhällsuppdrag inkluderats i krisberedskapen och
vad krävs för att ytterligare stärka krisberedskapsförmågan?

Scroll to Top