Vardag i kris

Även i svåra prövningar och i kris måste grundläggande samhällsuppdrag fortsatt fungera. Kraven på den kommunala organisationen har varit och är fortsatt hög till följd av pandemin. Risker för smittspridning måste vägas mot vikten av att samhällsviktig verksamhet fortsätter.

Scroll to Top