Vad betyder försörjningsberedskap?

Vad är skillnaden mellan begreppen försörjningsberedskap och försörjningstrygghet? Varför använder vissa myndigheter begreppet försörjningsförmåga?
Detta seminarium handlar om begrepp och hur vi definierar dessa begrepp. En orsak till att organisationer har svårt att samarbeta är att man använder begreppen på olika sätt och fyller dem med olika innehåll. Deltagarna på detta seminarium reflekterar över begreppen och föreslår olika sätt att komma framåt så att vi bättre kan förstå varandra.

Jordglob med symboler

Vad betyder försörjningsberedskap?

Vad är skillnaden mellan begreppen försörjningsberedskap och försörjningstrygghet? Varför använder vissa myndigheter begreppet försörjningsförmåga? Detta seminarium handlar om begrepp och hur vi definierar dessa begrepp.

Läs mer »
Scroll to Top